Giám Định Tổn Thất

Trong vận chuyển hàng hải, việc xảy rủi rỏ khi giao hàng ít khi xảy ra tuy nhiên nếu chuyện không may xảy ra, những mâu thuẫn sẽ phát sinh giữa người mua, người bán, đơn vị tàu biển(người vận chuyển) kéo theo đó là đơn vị logictis & forwarder, cảng vận chuyện hoặc bên bảo hiểm... Nếu dàn xếp và thương lượng không có kết quả, tranh chấp nổ ra dẫn đến kiện tụng. Vì vậy giám định tổn thất ra đời nhằm giúp xác minh tính hư hại

Giám định tổn thất Intech Control cung cấp chứng thư giám định các tổn thất các thiệt hại có giá trị pháp lý đối với các bên liên quan.

Bản quyền thuộc về INTECHCONTROL