Giám Định Chất Lượng

Intechcontrol cung cấp dịch vụ kiểm tra chất lượng có đáp ứng đầy đủ tiêu chí mà khách hàng công bố bằng cách phân tích mẫu để xác định tạp chất, chỉ tiêu cỡ hạt, các chỉ tiêu công nghệ, cơ lý hoá v.v...Mẫu cơ sở cho một lần xác định được quy định là 500 tấn khi xếp/ dỡ bằng băng chuyền tốc độ lớn và 200 tấn khi xếp/ dỡ bằng băng chuyền tốc độ lớn và 200 tấn khi xếp/ dỡ bằng các phương pháp khác. Kiểm tra theo các phương pháp quy định trong Hợp đồng hoặc Tín dụng thư (L/C), hoặc theo yêu cầu khách hàng.

Lấy mẫu cơ sở tại salan

 

Lấy mẫu để phân tích chất lượng hàng hoá đang khai thác hoặc chuẩn bị khai thác; thành phẩm hoặc bán thành phẩm đổ đống tại kho, bãi, trong quá trình xếp/dỡ từ phương tiện vận chuyển.

 

 

 

Bản quyền thuộc về INTECHCONTROL