Chứng chỉ công nhận

Vừa qua Intechcontrol vừa được HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VỀ TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯƠNG VIỆT NAM VIỆN CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM đã công nhận đánh giá phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn về thử nghiệm hoá học trong phòng Lab:

 

 Việc đảm bảo tính chuẩn xác trong phân tích không chỉ giúp khách hàng đưa ra các quyết định sáng suốt và hiệu quả hơn mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và cam kết của Intech Control trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng. Sự chính xác này tạo dựng niềm tin, khẳng định uy tín của Intechcontrol và thúc đẩy mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng.

 

Bản quyền thuộc về INTECHCONTROL